証明写真 Ảnh chứng minh thư(ベトナム語)

Ảnh chứng minh thư

Nhân viên chụp ảnh của cửa hàng của chúng tôi đã chụp nhiều ảnh chứng minh thư của các thế hệ từ trẻ em đến người lớn tuổi.

 

Với kinh nghiệm và kỹ thuật của mình, chúng tôi sẽ tạo ra những bức ảnh chứng minh thư đẹp và đáng tin cậy.

 

Sau khi chụp ảnh, chúng tôi sẽ xác nhận ảnh với khách hàng. Chúng tôi sẽ chụp lại nếu cần.

 

■Thời gian hoàn thành:

5-10 phút

 

■Kích thước và số lượng ảnh:

Kích thước ảnh chứng minh thư Visa Việt Nam: 4×3cm, 4 tấm/ 1 bộ

Kích thước ảnh chứng minh thư ngoại quốc: 4×3cm, 4 tấm/ 1 bộ

Nếu cần kích thước khác hoặc ảnh chứng minh thư của quốc gia khác, xin vui lòng liên hệ để biết thêm.

 

■Giá cả (đã bao gồm thuế):

Ảnh chứng minh thư: 2.970 yên

 

Dữ liệu chụp ảnh (QR hoặc CD-R): +1.100 yên

Dữ liệu chụp ảnh (USB): +2.200 yên

 

Chụp ảnh trẻ em: +770 yên

 

Nếu cần thông tin khác, xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.